permutas
Benvido a

Permutas Agrarias

Proxecto

Para este proxecto preténdese movilizar a terra agraria, tal como está previsto na Lei de recuperación de terras agrarias de Galicia, mediante permutas. Ao mesmo tempo isto fai máis fácil recuperar a terra agraria.

O traballo a realizar sería:

  • Aproximación ao perímetro de actuación, analizando a información cartográfica existente e o seu deslinde potencial en base a accidentes naturais ou artificiais existentes.
  • A medición da área dunha zona piloto créase utilizando un documento gráfico existente.
  • Proporcionar unha lista de parcelas que poden participar no proceso de intercambio. As diferentes parcelas defínense pola interpretación de fotos a partir de ortofotos.
image2vector

PERMUTAS REALIZADAS

Últimos Proxectos

No post found!

image2vector

CONTACTA AGORA

Déixanos unha mensaxe