permutas

A alternativa as parcelarias que se comezaron a aplicar en Friol crece en toda Galicia

Existe un modelo de agrupación de explotacións relacionadas coa agricultura e a gandaría máis cómodo, máis áxil e máis económico que as concentracións parcelarias. As permutas son unha figura recollida…

Ler máis